Světluškovské idály

 

ZÁKONY SVĚTLUŠEK

 • světluška je pravdomluvná
 • světluška je poslušná
 • světluška pomáhá jiným
 • světluška je statečná a veselá
 • světluška je čistotná

HESLO SVĚTLUŠEK

 • „Pamatuj!“

PŘÍKAZ SVĚTLUŠEK

 • „Buď dnes lepší, než včera!“

SLIB SVĚTLUŠEK

 •  „Slibuji, že se budu snažit hledat Pravdu a Lásku, být prospěšná své vlasti a zachovávat zákon světlušek.“

Skautské ideály:

Zákon skautek:

 1. Skautka je pravdomluvná
 2. Skautka je věrná a oddaná
 3. Skautka je prospěšná a pomáhá jiným
 4. Skautka je přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky
 5. Skautka je zdvořilá
 6. Skautka je ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských
 7. Skautka je poslušná rodičů, představených a vůdkyň
 8. Skautka je veselé mysli
 9. Skautka je hospodárná
 10. Skautka je čistá v myšlenkách, slovech i skutcích

 

Slib skautek:

 • Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

         sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,

         plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,

         duší i tělem být připravena pomáhat vlasti a bližním.

         (K tomu mi pomáhej Bůh.)

 

Heslo skautů a skautek:

 • Buď připraven(a)!

 

Denní příkaz:

 • Alespoň jeden dobrý skutek denně!