Adam Svoboda

Adam Svoboda

Přezdívka:      Adamidlo

Funkce:         zástupce vůdce oddílu

Kvalifikace:     VZ, ČZ, RK, Zdravotnický kurz

Kontakt:         tel. číslo:    731 033 531