Anna Trefilová

Funkce:         vůdkyně oddílu

Kvalifikace:    VZ, ČZ, RK, Zdravotnický kurz

Kontakt:        tel. číslo:    736 116 839

                    e-mail:      trefilova.anna@email.cz