Výměna vůdců

Výměna vůdců

Oddílová výprava do Dvora Králové za střediskem Zvičina